Tuyển dụng

  • Tin tuyển dụng

    Tin tuyển dụng

    18/07/2017
    Tiếp nhận hàng từ bộ phận điều phối tại công ty (vận chuyển quần áo, trang sức, mỹ phẩm, không chở người, không chở cồng kềnh, không phải ứng tiền); Trực tiếp...